DOŁĄCZ DO WMZLPPZ

Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie to Związek, który zrzesza 147 przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Działamy od 2004 roku. Skupiamy Tych, którym leży na sercu Ochrona Zdrowia. Przyłącz się do Związku.

Należymy do Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Naczelnym zadaniem Związku jest występowanie w interesie i na rzecz swoich Członków, a także oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów Członków Związku.

Stanowimy ogromny krok w procesie integracji całego środowiska medycznego w województwie. W tym miejscu chcemy podkreślić wiodącą rolę lekarzy POZ w procesie tworzenia organizacji jednoczącej środowisko, pozwalającej dostrzec wartość opieki ambulatoryjnej oraz siłę i determinację ludzi ją tworzących. Naczelnym zadaniem Związku jest scementowanie środowiska podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistki ambulatoryjnej, stomatologii w jedną, zintegrowaną i silną organizację reprezentującą swoich członków oraz dbającą o jakość leczenia mieszkańców naszego województwa.

Nasza misja i cele

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich Członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Nasze Zadania

 • występowanie w interesie i na rzecz swoich Członków,
 • działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy.

Członkom Związku oferujemy:

 1. Przynależność do największej organizacji Pracodawców Ochrony Zdrowia w Polsce
 2. Pełną informację o zmianach prawnych dotyczących praktyk, a w ślad za zmianami porady prawne jak nowe przepisy prawa zastosować
 3. Informacje o zbliżających się terminach składania sprawozdań za rok poprzedni, w tym gotowe formularze do wypełnia z adresami odbiorców
 4. Pomoc w wdrażaniu oprogramowania
 5. Informacje o zbliżających się terminach obowiązywania ważności zaświadczeń z zakresu BHP. Jako członkowie Związku otrzymujecie Państwo zaproszenie na bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach BHP pracodawców i praco- wników Państwa Przychodni
 6. Pomoc prawną podczas kontroli NFZ, pomoc w odpowiedzi na zarzuty pokontrolne, a także opiekę prawną w sprawach wymagających pomocy w interpretacji przepisów skierowanych do konkretnych zdarzeń
 7. Nieograniczony dostęp do kontaktów z innymi Członkami Porozumienia Zielonogórskiego, poprzez dostęp do stron internetowych Związku i Federacji oraz możliwość aktywności w forum dyskusyjnym dostępnym tylko dla Członków Związku
 8. Zaproszenia na szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania komputerowego Przychodni, szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i zatrudnionego personelu

W celu przystąpienia do Związku należy:

 1. Pobrać DRUK DEKLARACJI (dokument w formacie Microsoft Word)  lub wysłać akces przystąpienia do Związku pocztą elektroniczną na adres biuro@wmzlppz.org
 2. Wypełnić pobraną deklarację, podpisać i wysłać pocztą na adres Biura:

Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców “Porozumienie Zielonogórskie”
ul. Żołnierska 16C
10-561 Olsztyn

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Związku pod numerem telefonu 89 533 02 45

KONTAKT