19 czerwca br. odbył się XXXV Walny Zjazdu WMZLLPZ. Licznie przybyli pracodawcy- członkowie Związku, udzielili absolutorium Zarządowi, poparli też kierunek podejmowanych przez Zarząd i Biuro działań.

Niebawem dla członków Związku tworzone będą przez menadżera Biura Marcina Złakowskiego ( nowy pracownik Biura) strony internetowe przychodni, nieodpłatne dla członków. Organizowane będą szkolenia miękkie dla pracodawców i personelu przychodni. Działa strona na FB, powstała nowa strona Związku. Lekarze Warmii i Mazur angażują się w szczepienia p/covid. Przychodnie są otwarte dla pacjentów, którzy umawiani są na konkretne godziny zgodnie z zasadami obowiązującymi w stanie epidemii. Krytyce został poddany projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie teleporad. Jest on, zdaniem uczestników walnego Zjazdu, nie do przyjęcia, rozmija się z potrzebami i oczekiwaniami zarówno pacjentów, jak i lekarzy, a chęć “karania” lekarzy za teleporady wobec zbliżającej się czwartej fali zachorowań na covid świadczy o niekompetencji decydentów.

Na zaproszenie Prezes Anny Osowskiej przybył Zarząd Funkcyjny Federacji PZ.

Negocjatorzy Federacji i pozostali członkowie Zarządu Funkcyjnego, reprezentujący WMZLPPZ i pozostałe 14 związków wojewódzkich,  pokonali setki kilometrów, by spotkać się w Olsztynie z lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego. 30 czerwca kończą się bowiem umowy na świadczenia POZ. Czy prawie polowa mieszkańców Warmii i Mazur zostanie pozbawiona swego lekarza rodzinnego? To ostatnia prosta, nie tylko dla szczepień.

Tematem popołudniowych obrad były m.in:  Dostępność PLUS, która obowiązywać nas będzie od 6 września br. ( Anna Fabiszak- Muzyka), warunki negocjacji umów ( Marek Twardowski, Jacek Krajewski), program Federacji “PIĄTKA dla POZ” ( Jacek Krajewski), EDM ( Tomasz Zieliński), kontrakty dla AOS ( Daniel Kowalczyk), finanse Federacji ( Adam Tomczyk). Wśród zaproszonych gości była Teresa Dobrzańska – Pielichowska obecnie wiceprezes Lubelskiego  PZ i Tomasz Malich założyciel WMZLPPZ. i wieloletni prezes Związku.

Lekarze WMZLPPZ stoją murem za PZ.

Biuro WMZLPPZ