W związku z nasilającymi się atakami hakerskimi na podmioty gospodarcze w naszym regionie prosimy o podjęcie dodatkowych środków ostrożności w Państwa przychodniach.

Dotychczasowe ataki hakerskie  kończyły się utratą baz danych, uszkadzaniem plików systemowych i często utratą kopii bezpieczeństwa co może doprowadzić do poważnych utrudnień w procesie przyjmowania pacjentów.

Nie otwierajcie podejrzanych plików!! Zadbajcie o aktualne wersje programów antywirusowych!!

Poproście waszych informatyków o przeszkolenie personelu i analizę dotychczasowo wdrożonych środków bezpieczeństwa.