Przypominamy, że w sytuacji braku możliwości udzielania świadczeń (izolacja lekarza) , świadczenia te mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę o czym należy powiadomić NFZ w Olsztynie na adres: Andrzej.Zakrzewski@nfz-olsztyn.pl

O zaistniałej sytuacji Przychodnia musi powiadomić pacjentów.

Lekarz w izolacji może z własnej woli udzielać teleporad, ale nie musi. Kontrakt jest normalnie płacony. NFZ zawiadamia okoliczne przychodnie, tym samym zabezpieczając dostęp do opieki medycznej.