Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał koronerów do stwierdzania zgonów osób zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19 zmarłych poza szpitalem w powiatach:
– miasto Olsztyn,
– powiat olsztyński,
– powiat lidzbarski,
– powiat nidzicki,
– powiat ełcki,
– powiat giżycki,
– powiat olecki,
– powiat piski,
– powiat ostródzki,
– powiat braniewski,
– powiat elbląski,
– miasto Elbląg
– powiat działdowski
– powiat iławski
– powiat szczycieński

dzwonimy 477 360 090