W związku z narastającą ilością zakażeń SARS-CoV-2 i rosnącym ryzykiem zakażeń w poradniach POZ, do których pacjenci, zarówno zakażeni jak i niezakażeni, zgłaszają się na wizyty osobiste, w imieniu lekarzy zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie Prezes WMZLPPZ Anna Osowska zwróciła się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o:

  1. Przekazanie podmiotom POZ maseczek FFP2 do wydawania pacjentom, którzy zgłoszą się bez maseczki lub w maseczce materiałowej albo chirurgicznej.
  2. Przekazanie podmiotom POZ środków ochrony osobistej – przede wszystkim maseczek FFP2 lub FFP3, fartuchów, kombinezonów oraz rękawiczek jednorazowych.
  3. Przeprowadzenie kampanii medialnej w lokalnych mediach dotyczącej zalecenia wymogu noszenia maseczek co najmniej FFP2 w poradniach, a także sposobu ich prawidłowego zakładania i zdejmowania.