PZ angażuje się w pomoc uchodźcom.

Wspierajmy również zorganizowane przez gminy miejsca pobytu grup w pobliżu naszych przychodni.
Leczmy zgodnie ze sztuką, prowadźmy dokumentację, recepty piszemy ręcznie lub z programu.

Na drzwiach przychodni wywieśmy plakat