Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. wynoszą 13,47 zł za jedną stronę wyciągu albo odpisu, 0,47 zł za jedną stronę kopii albo wydruku oraz 2,69 zł za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych.