Procedury

Archiwizacja i brakowanie dokumentów niearchiwalnych

2024-02-12T10:01:17+01:00

W naszych Przychodniach mamy obowiązek archiwizacji dokumentów. Dotyczy to dokumentów administracyjnych, a więc organizacyjnych, księgowych w tym finansowych, kadrowych oraz medycznych takich jak dokumentacja medyczna pacjentów. Niektóre dokumenty możemy zniszczyć, bowiem zakończył się okres ich przechowywania. Nie możemy jednak brakować tych dokumentów bez odpowiedniej procedury, która po latach pozwoli sprawdzić, czy dokumenty z [...]

Archiwizacja i brakowanie dokumentów niearchiwalnych2024-02-12T10:01:17+01:00

Ocena ryzyka zawodowego – COVID 19

2021-11-10T11:31:04+01:00

Ogłoszony rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 jest nowym wyzwaniem związanym z ochroną zdrowia pracowników. Wirus ten nie był czynnikiem bezpośrednio związanym z wykonywaniem pracy i jako taki nie był dotychczas uwzględniany w przeprowadzanych obligatoryjnie ocenach ryzyka zawodowego. Narażenie zdrowia [...]

Ocena ryzyka zawodowego – COVID 192021-11-10T11:31:04+01:00

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

2022-06-24T09:27:30+02:00

Regulamin Załącznik nr 1 – Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 2 – Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego2022-06-24T09:27:30+02:00

Postępowanie z odpadami medycznymi

2021-04-27T10:41:26+02:00

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, mamy obowiązek stworzenia procedury postępowania z odpadami medycznymi. Gotowa procedura w załączeniu do wykorzystania i zastosowania w Przychodni. Procedura do pobrania

Postępowanie z odpadami medycznymi2021-04-27T10:41:26+02:00

RODO

2021-04-27T11:06:06+02:00

Będąc Administratorem przeprowadź wewnętrzny audyt ochrony danych osobowych w Przychodni. Skorzystaj z gotowego wzoru. Otwórz każdy poniżej przygotowany plik, uzupełnij o dane Przychodni, wydrukuj, załóż segregator pt. Bezpieczeństwo danych osobowych. Zapoznaj z treścią Polityki bezpieczeństwa danych wszystkich pracowników. Stosuj zabezpieczenia i wymagaj ich przestrzegania. AUDYT - procedura Bezpieczeństwo Danych Osobowych Spis dokumentów: [...]

RODO2021-04-27T11:06:06+02:00

Procedura-obsługa pacjenta w rozmowie telefonicznej

2021-04-27T11:06:24+02:00

Rejestracja w placówce medycznej to często jedno z trudniejszych miejsc pracy i ciągłej walki między pacjentem, a systemem, który nie jest mu przyjazny. Jak zatem ułatwić sobie pracę? Skorzystaj z przygotowanej procedury i zastosuj ją w Swojej Przychodni Procedura- obsługa pacjenta w rozmowie telefonicznej

Procedura-obsługa pacjenta w rozmowie telefonicznej2021-04-27T11:06:24+02:00
Przejdź do góry