18 maja 2023, w Olsztynie, w przeddzień Święta Lekarza Rodzinnego, Prezes WMZLPPZ dr Anna Osowska zwróciła uwagę profesor Agnieszki Mastalerz-Migas, dyrektora departamentu MZ Michała Dzięgielewskiego i dyrektora olsztyńskiego oddziału NFZ Andrzeja Zakrzewskiego na konieczność modyfikacji Opieki Koordynowanej.

Nasi pacjenci to często seniorzy. Do tego wykluczeni komunikacyjne. Każdy nieuzasadniony przyjazd do przychodni jest niepotrzebnym obciążeniem i dla pacjenta, i dla przychodni. A takiego mnożenia porad wymaga obecnie obowiązujący system rozliczeń.Dyskusję poprzedził wykład pani Profesor na temat zasad i wdrażania Opieki Koordynowanej w POZ oraz prezentacja Prezes Związku Anny Osowskiej dotycząca realizacji OK w Sępopolu (w zakresie diabetologii i endokrynologii).

Piętą Achillesową w naszym województwie jest brak zainteresowania OK ze strony specjalistów. Czy nasze propozycje trafią na podatny grunt? Goście reprezentujący MZ dzisiaj nam nie odpowiedzieli, ale my cierpliwie czekamy na modyfikację zasad rozliczeń OK na dziś oderwanych od rzeczywistości.

To było dobre spotkanie.

Potwierdzeniem jest sala wypełniona po brzegi w to czwartkowe popołudnie.