Według zdecydowanej większości pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej w czasie pandemii ułatwiła dostępność do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – wynika z badania opinii publicznej, przeprowadzonego na zlecenie Porozumienia Zielonogórskiego przez Press Service Monitoring Mediów w dniach 26-29 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1002 internautów powyżej 18. roku życia. Ankieta miała na celu m.in. poznanie przyczyn zwlekania z wizytami u lekarza.

W związku z sytuacją pandemiczną zdecydowana większość respondentów konsultowała się z lekarzem przez telefon. Taką formę wybrało 64 proc. badanych. Jednocześnie blisko jedna trzecia pacjentów zdecydowała się na wizytę osobistą, zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia, konieczności wykonania dodatkowych badań, ale także w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Według ankietowanych pacjenci rezygnują z osobistej wizyty w przychodni ze względu na wymuszony przez pandemię reżim sanitarny oraz obawę przed zakażeniem się COVID-19. Takie przyczyny podała połowa respondentów. Natomiast 57 proc. badanych wskazało, że konsultacja telefoniczna ułatwiła dostęp do lekarza. Dla 46 proc. pacjentów jest to forma kontaktu wystarczająca i zaspokaja ich potrzebę zdrowotną. Spory odsetek, bo 35 proc., jako satysfakcjonującą wymienia także videorozmowę z lekarzem, przy czym z innych odpowiedzi wynika, że jest ona wciąż mało popularna i korzysta z niej zaledwie 2 proc. pacjentów. Wśród innych form kontaktu ankietowani wymienili w odpowiedziach na pytanie otwarte – formularz kontaktowy oraz komunikatory społeczne.

Badane ujawniło także zależność między wyborem formy kontaktu z lekarzem a wiekiem. Okazuje się, że to osoby powyżej 65 roku życia najczęściej decydowały się na kontakt zdalny z lekarzem – przez telefon lub videorozmowy. Natomiast opiekunowie z małymi dziećmi wybierali wizytę osobistą. Autorzy badania zauważają, że miejsce zamieszkania nie wpływa znacząco na wybór preferowanej formy kontaktu z lekarzem. Komunikacja zdalna jest wygodna zarówno dla mieszkańców dużych miast, jak i wsi i małych miasteczek. Niemniej jednak to mieszkańcy małych miasteczek do 50 tys. preferują kontakt telefoniczny z lekarzem w większym stopniu niż inni.

Badanie wykazało, że zdecydowana większość (89 proc.) ankietowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy korzystała z konsultacji lekarza rodzinnego minimum jednokrotnie, przy czym 63 proc. zasięgało porady więcej razy. Osoby, które korzystały z porad lekarskich najczęściej, jako powód wskazywały „wypisanie recepty” – dotyczyło to 25 proc. ankietowanych, zwłaszcza osób starszych. Wśród 20 proc. nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. Natomiast 13 proc. ankietowanych korzystało z konsultacji medycznych w celach profilaktycznych i ten powód podawali przede wszystkim ludzie młodzi, w wieku 18-25 lat.  W odpowiedziach na pytanie otwarte, jako inne powody konsultacji ankietowani wskazywali przede wszystkim choroby u dzieci – gorączka, przeziębienie, wizyta kontrolna.