Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/wazna-informacja-dla-lekarzy-dotyczy-bezplatnych-lekow-65-i-18-dla-obywateli-ukrainy-1196492

Jak wskazuje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń w zakresie analogicznym do ubezpieczonego (nawet jeżeli obywatel ten faktycznie ubezpieczony nie jest), jeżeli w okresie obowiązywania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy pobyt tych obywateli na terytorium Polski jest uznawany za legalny.

Dotyczy to również dostępu do bezpłatnych leków. Miłkowski zaznacza, że jeżeli obywatel Ukrainy posiada nadany numer PESEL, to uznaje się ten fakt również za samoistną przesłankę istnienia uprawnień w tym zakresie.