MZ NIE LICZY SIĘ Z NASZYM ZDANIEM. PODJĘLIŚMY DECYZJĘ: REZYGNUJEMY ZE WSPÓŁPRACY

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada początek końca pandemii. ”Apogeum piątej fali już za nami” – mówi nie licząc się ze zdaniem ekspertów, którzy przypominają, że teraz codziennie z powodu Covid umiera ponad 300 osób w Polsce!

A ponieważ minister nie liczy się także ze zdaniem Federacji Porozumienie Zielonogórskie i podejmuje decyzje uderzające bezpośrednio w lekarzy POZ i pacjentów – to eksperci FPZ zmuszeni są do podjęcia poważnych decyzji.

– Rezygnujemy z udziału w pracach Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Zespół został powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lipca 2021 r., ale mimo że działa już siedem miesięcy jego rola jest wyłącznie fasadowa, a wdrażanie pilnie potrzebnych rozwiązań rekomendowanych przez zespół jest przeciągane w czasie – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. 

– Nie mamy realnego wpływu na możliwość wdrażania wypracowanych rozwiązań. Konieczne są zmiany funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, ale nikt nie liczy się ze zdaniem ekspertów i ich wiedzą – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Jednocześnie – z pominięciem zespołu – wdrażane są rozwiązania dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Podjęte w ostatnim czasie decyzje w postaci rozporządzeń zdaniem Federacji PZ niekorzystnie wpływają na i tak bardzo trudną sytuację pacjentów, świadczeniodawców oraz na funkcjonowanie POZ.

Eksperci PZ mają na myśli przede wszystkim dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane pod koniec stycznia 2022 roku. Jedno zmienia rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2022, poz. 151), oraz drugie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 236). Eksperci podkreślają, że oba te akty prawne nie były przedstawiane Zespołowi do oceny.

Co gorsze – drugie rozporządzenie minister zdrowia podpisał wbrew rekomendacji, którą zespół wyraził uchwałą. To przeważyło. Stąd decyzja o rezygnacji z udziału w pracach nad zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej.

– Nasz zespół miał pełnić rolę doradczą, a jest ignorowany. Inaczej pojmowaliśmy jego rolę wyrażając wolę uczestnictwa w jego pracach. Stąd decyzja o rezygnacji – dodaje Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Jednocześnie zarząd Federacji informuje, że 9 lutego 2022 roku weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU), które przewidują, że zmiany zarządzeń Prezesa NFZ będą automatycznie wiązać świadczeniodawców POZ bez konieczności aneksowania ich umów za zgodą obu stron. Eksperci podkreślają, że zapisy te nie są akceptowane i zostały wprowadzone bez zgody świadczeniodawców z Federacji PZ.