Jacek Krajewski dla Medycyny Praktycznej:
 
– Przygotowujemy prawne kroki, które mogą doprowadzić do tego, że ten akt zostanie uchylony – zapowiedział Jacek Krajewski podczas zorganizowanego online spotkania z dziennikarzami. – Rozporządzenie to dotyczy nie tylko podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadza ogromną nierównowagę, jeśli chodzi o strony umowy. Nie ma tam mowy o żadnym partnerstwie. Jak sobie później zażyczy NFZ, tak następnie ta umowa będzie sformułowana. Nie możemy się zgodzić na takie działania.

Czara goryczy przelała się 9 lutego 2022 roku, gdy weszło w życie rozporządzenie w sprawie zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU), które przewiduje, że zmiany zarządzeń prezesa NFZ będą automatycznie wiązać świadczeniodawców POZ bez konieczności aneksowania ich umów za zgodą obu stron. Tym razem lekarze nie zamierzają poprzestać na krytyce kolejnego aktu prawnego, czyli rozporządzenia w sprawie OWU.