(Zielona Góra, 23.06.2021 r.)

Bardzo się cieszę, że na miejsce konferencji dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej, minister Zdrowia wybrał Zieloną Górę, która jest szczególnie ważna dla POZ w Polsce – jako lekarze POZ czujemy się docenieni.

Potępiamy praktyki, które podstawę swojej działalności opierają na zdalnym kontakcie z pacjentem.  Od wielu miesięcy lekarze Porozumienia Zielonogórskiego przyjmują w ramach wizyt osobistych w poradniach, kontakt zdalny wykorzystując do porady niewymagającej bezpośredniej obecności tj. recepta, zaświadczenie czy skierowanie. Istotą naszego zawodu jest przede wszystkim dbałość o zdrowie pacjentów. Mamy świadomość, że unikanie bezpośredniego badania chorych niesie zagrożenie dla ich życia i nie godzi się z obowiązkami wynikającymi z wykonywania naszego zawodu. Oczywiście telemedycyna nadal będzie pomocna w sprawach, które nie wymagają wizyty w gabinecie. Jednak to bezpośredni kontakt z pacjentem, diagnostyka i leczenie stanowią podstawę opieki zdrowotnej.

Jednocześnie przypominamy, że ostatnie, zakończone sukcesem, zmiany tj. e-zwolnienie, e-recepta, e-skierowanie, udały się dzięki naszej aktywności i merytorycznej współpracy z resortem zdrowia.

Cieszy opinia MZ, które widzi fundamentalne znaczenie POZ. Mamy także nadzieję, że na deklaracjach reform się nie skończy. Mamy gotowe projekty zmian w systemie, które możemy poddać publicznej dyskusji. Od wielu lat apelujemy do kolejnych ministrów zdrowia o konieczne zmiany w funkcjonowaniu POZ. Wciąż jednak brakuje chęci rozmów ze środowiskiem na ten temat. Stawiamy na dialog, a nie konfrontację. Pacjentów mamy coraz więcej, udzielamy więcej świadczeń, a średnia wieku lekarzy rodzinnych to ponad 54 lata, w lubuskim nawet ponad 60 lat.