Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie informuje, iż z dniem 29 kwietnia uchylone zostało, dzięki zaangażowaniu Federacji, dotychczas formalnie obowiązujące,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Wobec powyższego, od dnia 29 kwietnia usunięte zostały wszystkie już, dedykowane wyłącznie COVID-19, szczególne zasady postępowania z chorymi, w szczególności przestał już obowiązywać nakaz udzielania porady osobistej zarażonym SARS-COV-2 pacjentom 60+ w ciągu 48 godzin.