1. Zarząd Federacji informuje, iż w ubiegłym miesiącu weszły w życie zmiany Kodeksu Pracy dotyczące m.in. zasad wykonywania pracy zdalnej.

2. Z napływających do Federacji informacji wynika, iż pracodawcy są informowani przez firmy zewnętrzne o konieczności sporządzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej – owe firmy nakłaniają do zakupu określonych wzorów dokumentacji czy przeprowadzenia szkoleń. Te oferty często wskazują na obligatoryjność sporządzenia takiego Regulaminu  i w tym zakresie nie są prawdziwe.

3. Informujemy, iż:

a) praca zdalna, nawet na wniosek uprawnionego pracownika, nie może być wykonywana u pracodawcy, jeśli “nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika”.

b) w zdecydowanej większości przypadków w podmiotach leczniczych nie jest możliwe wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników (udzielanie teleporad w siedzibie podmiotu leczniczego nie jest pracą zdalną, co do zasady nawet teleporady wymagają obecności pracownika w miejscu udzielania świadczeń),

c) w sytuacji, w której z uwagi na powyższe, pracodawca nie zamierza zezwolić na wykonywanie pracy zdalnej – nie musi sporządzać Regulaminu pracy zdalnej.

4. Informujemy także, iż pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia w swoim podmiocie kontroli trzeźwości pracowników – jest to dopuszczalne, ale nie obligatoryjne.

Zarząd Funkcyjny Federacji PZ