Ministerstwo Zdrowia powołało zespół do spraw opracowania automatyzacji procesu refundacji. W jego skład wejdzie m.in. Federacja Porozumienie Zielonogórskie, którą reprezentować będzie Tomasz Zieliński, wiceprezes organizacji. Co Federacja wniesie do zespołu?

Od lat zarówno przedstawiciele Federacji Porozumienie Zielonogórskie, jak i większość środowiska lekarskiego uważają, że jednym z kluczowych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej jest odbiurokratyzowanie zawodu lekarza.

Biurokracja zabiera nie tylko czas, ale przede wszystkim nakłada na lekarza dodatkową odpowiedzialność za coś, co w codziennej pracy w ogóle nie powinno lekarza dotyczyć. Jego zadaniem jest leczenie chorych i poświęcanie mu uwagi, a niekoniecznie zastanawianie się nad poziomem refundacji danego leku. Cieszę się, że powołano zespół, którego zadaniem jest wypracowanie takich rozwiązań, które właściwie uporządkują system opieki zdrowotnej – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Dodaje, że Federacja od lat zabiega o zmianę sposobu funkcjonowania i pracy lekarzy.

Powołany w Ministerstwie Zdrowia zespół ma zająć się pracami nad automatyzacją procedury refundacyjnej. Zespół powołano w konsekwencji licznych wyrazów sprzeciwu wobec kar nakładanych przez NFZ na lekarzy, którzy w sposób nieprawidłowy w stosunku do obowiązującego prawa określali poziom refundacji leków. Rozmowy o konieczności wprowadzenia zmian toczą się od maja 2022 roku. Od niemal roku Federacja wraz z Naczelną Izbą Lekarską podejmują szereg działań na rzecz zmiany wadliwego systemu.

Co proponuje Federacja?

Federacja zakłada, że w pierwszym etapie zostanie stworzona macierz, która przypisze do leku refundowanego odpłatność zgodną z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10 oraz wiekiem i płcią pacjenta. Następnym krokiem będzie zebranie na podstawie zdarzeń medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej danych o rozpoznaniach pacjenta. W kolejnym etapie utworzony zostanie na platformie P1 mechanizm, za pomocą którego do e-recepty (w oparciu o dane pacjenta i wypisane leki) zostanie automatycznie dołączony poziom refundacji. Dzięki temu rozwiązaniu farmaceuta również nie będzie zmuszony określać poziomu refundacji, bo będzie on automatycznie zastosowany.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie planuje również, aby mechanizm na bieżąco udoskonalać, a w dłuższej perspektywie stworzyć narzędzie do automatycznej analizy zawartości EDM, która dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji będzie takie działanie wykonywać.

Dzisiaj najlepsze, co możemy zaproponować to rozwiązania z zakresu cyfryzacji, które mogą realnie pomóc w pracy lekarza i odciążą go od nadmiernej biurokracji, a dzięki temu pozwolą mu zająć się tym, na czym zna się najlepiej, czyli na leczeniu pacjentów – dodaje Zieliński. Podkreśla też, że ten mechanizm może być klasycznym przykładem dobrej, funkcjonalnej cyfryzacji w ochronie zdrowia.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie dzięki temu rozwiązaniu chce ułatwić pracę lekarzom, a przy tym zapobiegać nieprawidłowościom w określaniu poziomu refundacji. Wydaje się, że powołany zespół i przygotowane propozycje posłużą znacznemu usprawnieniu w zarządzaniu ochroną zdrowia.