Marzena Bromirska
Przychodnia Bart-Medica
Bartoszyce
“Od stycznia 2021 wraz z narastaniem 3 fali zachorowań na COVID -19 obserwujemy zwiększoną liczbę pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov 2 i z potwierdzonym zakażeniem. Od stycznia do końca marca 2021 opiekowaliśmy się 367 osobami zarażonymi SARS-Cov 2.
Obecnie około 30 % porad udzielonych przez naszych lekarzy dotyczy pacjentów COVID +.
Każdy lekarz Przychodni Bart-Medica codziennie udziela kilkanaście porad dla pacjentów z COVID-19. Najczęściej są to teleporady, ale cześć pacjentów wymaga badania lekarskiego w przychodni i wizyt domowych . Nasza przychodnia dysponuje izolatką, przeznaczoną do badania pacjentów z podejrzeniem SARS-COV 2 i możemy ich bezpiecznie przyjmować, bez narażenia na zakażenie innych pacjentów.
Mimo udostępnienia przez MZ aplikacji umożliwiającej skierowanie na test bez udziału lekarza POZ, większość pacjentów i tak dzwoni do nas , by otrzymać poradę lekarską i skierowanie na wymaz. Po uzyskaniu dodatniego wyniku pacjent pozostaje nadal pod opieką lekarza rodzinnego. W trakcie trwania izolacji chory na COVID kilkakrotnie korzysta z porady lekarskiej. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub spadku saturacji to lekarz rodzinny zaleca hospitalizację pacjenta. Po izolacji lub hospitalizacji nadal lekarz rodzinny sprawuje opiekę nad pacjentem, konsultuje chorego, diagnozuje i leczy powikłania pocovidowe.”