Zachęcamy do zapoznania się z nowy poradnik wdrażania Opieki Koordynowanej w POZ od firmy KAMSOFT, który właśnie się ukazał oraz został zaktualizowany o zmiany prawne do września 2023.

Dodatkowo, nowością jest 55-minutowy webinar omawiający 5 etapów OK oraz konfigurację systemów IT KAMSOFT.