Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że nasz partner –  firma TU Inter Polska  S.A.  – wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom  lekarzy i lekarzy dentystów, będących jednocześnie właścicielami podmiotów leczniczych wprowadza nowe ubezpieczenie majątkowe
                                                                                                               INTER Partner dla Medycyny.
INTER Partner dla Medycyny to kompleksowe ubezpieczenie majątku podmiotów leczniczych, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową placówki medycznej wraz z jej wyposażeniem.
W ramach polisy INTER gwarantuje:

  • Bezgotówkową likwidację szkód majątkowych
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego)  na dowolną sumę ubezpieczenia bez konieczności sporządzania jego wykazu
  • Ubezpieczenie środków obrotowych – produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • Ubezpieczenie leków/szczepionek wymagających przechowywania w specjalnych warunkach
  • Maksymalną kwotę wypłaty odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny

Mając na względzie oczekiwania związane z szybką i profesjonalną obsługą potencjalnych szkód w ramach ubezpieczenia INTER Partner dla Medycyny, Firma gwarantuje:

– ograniczone do minimum formalności związane z likwidacją szkód

– możliwość wyboru przez Ubezpieczonego: naprawy uszkodzonego mienia lub uzyskania odszkodowania w gotówce

w przypadku wyboru naprawy uszkodzonego mienia, INTER  zorganizuje wszystkich specjalistów niezbędnych do naprawienia uszkodzonego budynku lub lokalu
  w terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym, będzie koordynować proces naprawy i udzieli 2-letniej gwarancji na wykonane prace.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia INTER Partner dla Medycyny znajdą Państwo na stronie:  https://interpolska.pl/partner-dla-medycyny/

Do Państwa dyspozycji pozostają tradycyjnie doradcy, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia.
Zachęcam do skorzystanie z usług agenta który obsługuje Państwa podmiot (jego dane kontaktowe powinny się znajdować na dotychczasowej polisie).
Osobom  które po raz pierwszy chcą skorzystać z tej oferty zalecamy skorzystanie z linku kontaktowego:

https://interpolska.pl/grupa-inter/strefa-klienta/zamow-kontakt-z-agentem/?utm_source=PZ&utm_medium=PZ_SG&utm_campaign=partner1

Liczymy, że nowe ubezpieczenie INTER Partner dla Medycyny,  w przypadku uszkodzenia mienia w  Podmiocie Leczniczym, zapewni Państwu spokojną realizację świadczeń medycznych, a naprawą szkody zajmie się w pełnym zakresie i bezgotówkowo Ubezpieczyciel.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i przesłania informacji członkom Państwa Związków.

Z poważaniem

Cezary Marczek