Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, organizujemy szkolenie dla pracowników obsługujących rejestrację w przychodni.

Temat szkolenia: „Obsługa pacjenta”

 

Szkolenia odbędą się w 4 terminach:

26 listopada 2022 rok w Ostródzie Hotel Willa Port i dedykowane są dla powiatów: Braniewski, Elbląski, Ostródzki, Iławski, Nowomiejski, Działdowski

03 grudnia 2022 rok w Giżycku Hotel St. Bruno i dedykowane są dla powiatów: Gołdapski, Węgorzewski, Giżycki, Olecki, Ełcki, Piski

21 stycznia 2023 rok i 28 stycznia 2023 rok w Olsztynie Hotel Park i dedykowane są dla powiatów: Bartoszycki, Lidzbarski, Kętrzyński, Mrągowski,  Szczycieński, Nidzicki, Olsztyński

 

Plan spotkania:

Godz. 9:00 -9:30 rejestracja uczestników szkolenia

Godz. 9:30 e-rejestracja MyDr Jarosław Słodziński

Godz. 10:00 szkolenie/warsztaty – Mateusz Gamdzyk Terapeuta TSR, Coach, Trener kompetencji

Godz. 12:00 – 13:00 obiad

Godz. 13:00 szkolenie/warsztaty – Mateusz Gamdzyk Terapeuta TSR, Coach, Trener kompetencji

Godz. 15:00 zakończenie

Program szkolenia

 • Jak nawiązać kontakt z pacjentem
 • Wywrzeć dobre „pierwsze wrażenie”
 • Podstawowe reguły w obsłudze klienta
 • Asertywne zachowanie w obsłudze klienta
 • Savoir-vivre a obsługa klienta
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami

Metodologia wykorzystywana podczas warsztatów:

 • Praca w parach
 • Dyskusja grupowa
 • Odgrywanie scenek
 • Studium przypadków

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • Zwiększenie jakości obsługi klientów
 • Poznanie skutecznych technik i metod komunikacji z klientem
 • Skuteczne wykorzystywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Zaznajomienie z najlepszymi praktykami obsługi klienta
 • Zmniejszenie poziomu stresu
 • Zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy

Odpłatność: 100 zł za osobę

Konto BOŚ Bank 12 1540 1072 2001 5014 9818 0001

Treść przelewu „szkolenie……..”

Zgłoszenie:

Planujemy, aby na każdym szkoleniu było max. 50 osób, jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc zorganizujemy następne szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu:
89 533 02 45 lub 667 871 840 lub mailem: biuro@wmzlppz.org

Należy podać:

imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, stanowisko, z której przychodni przyjedzie uczestnik.

Dla terminu szkolenia:

26 listopada 2022 roku, zgłoszenia należy składać do 18 listopada lub do wyczerpania miejsc.

03 grudnia 2022 roku, zgłoszenia należy składać do  25 listopada 2022 roku lub wyczerpania miejsc.

21 stycznia 2023 rok zgłoszenia należy składać do 9 stycznia 2023 roku lub wyczerpania miejsc.

28 stycznia 2023 rok zgłoszenia należy składać do 17 stycznia 2023 roku lub wyczerpania miejsc.