21 lutego w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbyła się konferencja Platformy Zdrowe Zdrowie, działającej w ramach tej organizacji. Spotkanie prowadził dr Andrzej Mądrala, przewodniczący platformy. Porozumienie Zielonogórskie reprezentował doktor Jacek Krajewski, prezes PZ. Dyskusję zdominowała rozmowa na temat priorytetowych działań platformy na rok 2024.

Prezes Jacek Krajewski, wskazał najważniejsze problemy ochrony zdrowia na nadchodzący rok:

  • Konieczność zmiany w ustawie refundacyjnej, która obciąża lekarzy biurokratycznie i przesuwa na nich odpowiedzialność za wynikające z niejasnych przepisów błędy.
  • Dalsze prace nad wdrożeniem opieki koordynowanej oraz stworzenie narzędzi dla osób mniej zaawansowanych w jej realizacji.
  • Rozwój cyfryzacji POZ, edukację i wsparcie dla podmiotów mniej zaawansowanych cyfrowo.
  • Wzmocnienie zachęt do pracy w POZ w związku z niedoborem, starzeniem się kadry i koniecznością zwiększania liczby pracowników.

Te postulaty zostaną przedstawione podczas planowanego spotkania z Izabelą Leszyną, ministrą zdrowia.

Platforma Zdrowe Zdrowie – to gremium, które ma na celu ochronę i reprezentację praw pracodawców z obszaru ochrony zdrowia, a także troskę o dobro pacjentów.