W związku z rozbudowaną procedurą ofertową na opiekę koordynowaną zebraliśmy dla Państwa kontakty do osób, które świadczą pomoc w przygotowaniu ofert na OK do NFZ.

  1. Grzegorz Sobieraj tel. 539 920 416 – Kamsoft Warmia sp. z o.o.
    W przypadku przychodni posiadających umowę serwisową obejmującą obsługę SZOI przygotowuje oferty NFZ-KO w ramach umowy serwisowej (bez dodatkowych opłat po stronie przychodni). Przychodnie z umowami bez SZOI oraz zupełnie bez umowy serwisowej rozliczane są zgodnie z czasem wykonywania (np. zdalnie 120zł netto za godzinę w styczniu, od lutego będą nowe stawki).
  2. Piotr Pietnoczka tel. 504 419 940 – DrEryk
    W przypadku klientów firmy Perfect Team usługa jest bezpłatna. Dla klientów bez umowy koszt wynosi 500zł brutto.
  3. Andrzej Samulowski tel. 502 519 459
    Wycena indywidualna.