W imieniu podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, 16 lutego 2021 roku wystąpiliśmy do Marszałka Województwa o dokonanie relokacji środków unijnych przeznaczonych w ramach RPO w bieżącym roku na wsparcie dla POZ w związku z sytuacją epidemiczną.
Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie jako reprezentant środowiska świadczeniodawców POZ i AOS na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego sukcesywnie bada potrzeby i opinie Członków w różnych obszarach funkcjonowania podmiotów leczniczych.
Nasze placówki pomimo ciężkich warunków pracy i stałego zagrożenia zakażeniem COVID19 dokładają wszelkich starań, aby zabezpieczyć potrzeby zdrowotne Naszego Regionu. Dlatego domagaliśmy się, aby wsparcie podmiotów medycznych realizowane w ramach RPO, służące świadczeniu usług zdrowotnych w związku z epidemią COVID -19, było skierowane również do podmiotów POZ, a nie tylko szpitali. Podkreślaliśmy, iż placówki opieki ambulatoryjnej stanowią podstawowy element dotychczasowych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego i wsparcie w walce z pandemią spowodowaną COVID- 19.
W odpowiedzi na Nasz apel do Naszego Regionu trafią środki w wysokości 20 mln Euro na walkę ze skutkami pandemii.
Zgodnie z udzieloną z RPO informacją dla POZ przeznaczono 1 mln Euro, dla przedsiębiorców 11 mln Euro, na rehabilitację po chorobie covid 9 mln Euro. Wnioski będzie można składać kwiecień/maj br.