SYMPOZJUM
WARMIŃSKO-MAZURSKICH
LEKARZY RODZINNYCH

19 marca 2022 (sobota)
w godzinach 10:30-15:00

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
(ul. Żołnierska 16C)

 

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,
zapraszamy na pierwsze po 2-letniej przerwie spotkanie lekarzy rodzinnych.

W celu rejestracji uprzejmie proszę o wypełnienie formularza, do którego link znajduje się poniżej.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszam,
Marcin Straburzyński
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

PROGRAM

Sesja 1. 10:30-12:30

• Powitanie
Współpraca wojewody z lekarzami rodzinnymi w kontekście wyzwań wynikających z wojny na Ukrainie – dyr. K. Kuriata
• Grupy rówieśniczo-koleżeńskie jako forma kształcenia ustawicznego lekarzy rodzinnych, teoria i praktyka – dr Z. Gugnowski
• Praktyczne podejście do leczenia otyłości – dr M. Zabłocki (Grant szkoleniowy firmy Novo Nordisk)
• Chirurgia bariatryczna dla lekarzy rodzinnych – dr P. Lech

Przerwa 12:30-13:00

Sesja 2. 13:00-15:00

• Wpływ zachorowania na Covid 19 na układ oddechowy – powikłania i leczenie – prof. A. Doboszyńska
Nowe regulacje w POZ – jak postępować w obliczu absurdów prawnych – dr A. Osowska
• Flozyny w przewlekłej chorobie nerek – prof. T. Stompór (Grant szkoleniowy firmy Astra Zeneca)
• Opieka koordynowana w POZ – słodko-gorzki smak postępu – dr M. Straburzyński

 

REJESTRACJA

 

ORGANIZATORZY

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Warmińsko – Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
Komisja Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

 

Kontakt
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Orzyny 32
12-120 Dźwierzuty
maracinstraburzynski@gmail.com