27 marca 2022 roku odbył się XXXVII Walny Zjazd WMZLPPZ.

Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi.

Członkowie Naszego Związku mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi sprawami dotyczącymi działań Federacji PZ oraz działania Zarządu naszego Związku na poziomie województwa i kraju. Poruszane kwestie dotyczyły zmieniających się aktów prawnych dotyczących: rozporządzeń ministra zdrowia, powoływania koronerów, teleporad, refundacji leków ( kontrole: xarelto, Neocat), opieki koordynowanej, stron www dla Naszych Przychodni,a także specustawy określającej sytuację uchodźców z Ukrainy. Wielu naszych kolegów leczy w swoich przychodniach uchodźców, udziela też pomocy finansowej angażując się w akcje humanitarne. Wciąż nie wiadomo, kto ma pokrywać koszty diagnostyki uchodźców zlecanej w POZ, wciąż mamy problemy z ustaleniem wskazań do refundacji leków dla uchodźców. Te zagadnienia Prezes Anna Osowska podnosi podczas rozmów z dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ i podczas cotygodniowych spotkań Sztabu Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.