Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy szpital ma obowiązek udzielić pacjentowi świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy. Oznacza to wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz realizacji procedur medycznych z tym związanych.

Całość artykułu znajdą Państwo na: https://www.gov.pl/web/rpp/zaswiadczenia-od-lekarzy-poz-o-braku-przeciwwskazan-do-przeprowadzenia-operacji2