Koleżanki i Koledzy
Z okazji Święta Patrona Lekarzy pragniemy Wam złożyć serdeczne
podziękowania za ofiarną pomoc udzielaną w każdym czasie i miejscu. Przede wszystkim życzymy, aby nie zatracić piękna swojego charyzmu bowiem w tych trudnych czasach, gdzie warunki ekonomiczne nie najlepsze, ważne jest zachowanie istoty ducha.
Życzymy wytrwałości w jakże trudnej służbie, satysfakcji z wypełnianej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Z pozdrowieniami
Zarząd WMZLPPZ