Projekt zarządzenia POZ- opinia PZ

2022-09-23T14:05:53+02:00

Zielona Góra, 23.09.2022 Pan Filip Nowak Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Panie Prezesie. Federacja Porozumienie Zielonogórskie stoi na stanowisku, że idea opieki koordynowanej w POZ jest właściwa - wyrażamy jednak dezaprobatę wobec zapisów projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie opieki koordynowanej w poz. Zarządzenie w obecnym kształcie uniemożliwi znakomitej większości lekarzy poz wdrożenie opieki koordynowanej swoim pacjentom. [...]