Dr Tomasz Zieliński Wiceprezes FPZ przygotował webinar obejmujący tematykę najnowszego rozporządzenia Prezesa NFZ.

– Zmiany w programie ChUK – premia kwartalna i roczna
– Zmiany w programie Profilaktyka 40 PLUS
– Budżet powierzony – lista badań, rozliczenie – Przy tabeli z cenami jest błąd – powinno być zawsze CRP ilościowe!!!
– Planowana opieka koordynowana – od IV kwartału
– Wynagrodzenie zasadnicze minimalne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podmiotach leczniczych
– Zamawianie recept przez IKP
– Kopia w chmurze – aktualizacja
– Badanie epidemiologiczne PChN (Przewlekłej Choroby Nerek)

Zapraszamy do oglądania.